Čeští experti pomáhají džihádistům zpět do společnosti. Spolupracují s věznicemi napříč Evropou


Čeští experti z ČVUT se podílí na boji proti terorismu. Vytvořili online výukovou platformu HERMES, která přispívá k deradikalizaci bývalých džihádistů a k prevenci náboru nových lidí pro teroristickou činnost. Pomocí interaktivních cvičení a dalších vzdělávacích nástrojů učí odborníky, kteří se podílejí na procesu reintegrace potenciálně závadových osob do společnosti, jak oddělit radikální džihádisty od ostatních vězňů. Platforma se také zaměřuje na prevenci šíření radikálních myšlenek a možnosti pracovního uplatnění propuštěných věznů.

Related Stories